The Bulgarian State Commission on Gambling

Българската държавна комисия по хазарта издава онлайн лицензи от 2012 г. Всяка казино игра, с изключение на томболите и моменталните лотарийни игри, които са държавни, може да се предлага онлайн в страната.

Кандидатите, които искат да управляват онлайн казино, подлежат на същите критерии за допустимост като тези, които искат да управляват наземно заведение. На практика всеки в България може да кандидатства за управление на онлайн казино, независимо дали са български фирми, българската държава, еднолични търговци или организации с нестопанска цел в страната. Компании, базирани в друга държава-членка на Европейското икономическо пространство (ЕИП), също могат да кандидатстват.

Чуждестранни компании или физически лица също могат да кандидатстват за лиценз за онлайн казино, но само ако инвестират поне 5 милиона евро в други дейности в България и създадат повече от 500 работни места.

Има редица други критерии, на които се подчинява всеки кандидат, като основните точки са:

  • Всеки, който участва в заявлението, не трябва да е осъждан за престъпление или обявен в несъстоятелност
  • Кандидатите не трябва да са били санкционирани за нелицензирани хазартни дейности
  • Кандидатът трябва да разполага с €100 000 на разположение, за да поддържа представянето на своето онлайн казино
За Българската държавна комисия по хазарта

За Българската държавна комисия по хазарта

Ако кандидат отговаря на всички критерии за допустимост за отваряне на онлайн казино, има редица подкрепящи документи, които трябва да попълни, за да получи лиценз. Те включват сертификати за добро състояние, документи, доказващи източник на средства, проверки за съдимост и различни други декларации.

При подаване на заявление се заплаща държавна такса. Тази такса варира от €5,000 до €20,000, в зависимост от лиценза, за който се кандидатства. След това правителството ще прегледа заявлението, процес, който обикновено отнема между 60 и 90 дни.

Ако заявлението е успешно, трябва да се заплати допълнителна такса. Цената е около 10 000 евро за онлайн казина. Лицензът обикновено се издава за пет години и може да бъде подновен при същите условия, стига искане за подновяване да бъде подадено не по-късно от два месеца преди изтичането на лиценза.

Заявленията за лицензи за онлайн казино нараснаха бързо, след като Българската държавна комисия по хазарта намали данъчните нива за всички форми на казина през 2013 г. На българския пазар вече присъстват редица международни хазартни компании.

Нелицензираните онлайн казина са в черния списък в България, а техните IP адреси са блокирани.

За Българската държавна комисия по хазарта